Sköta ett dödsbo

Döden, det är inte bara förknippat med sorg, utan även en massa måsten. Som detta med dödsbo, vem sköter det och vad innebär det? Är det så att en anhörig dör, så är det den som mist sin make/maka, sambo eller förälder den som ska ta hand om begravning, ekonomi, post bouppteckning, arvskifte och dödsbostädningen. Det kan kännas överväldigande att behöva göra sådana här saker om man samtidigt är i sorg. Som tur är så finns det olika instanser som kan hjälpa till med olika saker. En begravningsbyrå kan assistera vid begravning och på https://anettesallservice.se/ kan du hitta de som kan hjälpa dig med en dödsbostädning. Tänk bara på att det inte ingår i RUT avdraget. 

Vad är ett dödsbo?

Den dagen en person dör så övergår hans eller hennes ägodelar, avtal som gjorts, skulder som finns till att bli ett dödsbo. Detta dödsbo upphör när ett så kallat arvskifte gjorts och är klart. Ett arvsskifte är att dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

Saker som man som anhörig måste göra är att skaffa intyg till den person som ska sköta dödsboet. Det kan vara en anhörig eller en utomstående person. Är det så att dödsboet är mycket omfattande så kan det vara bra att anlita en så kallas boutredningsman. 

Skulle det vara att man är flera anhöriga som inte kommer överens så är det även så att att  tingsrätten kan utse en utomstående till boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare. 

15 Feb 2020