Att städa ett dödsbo

Som anhörig till en person som avlider, så finns det en hel del saker att ta tag i. Det ganska så omgående- En grej som måste göras ganska så fort är att tömma och städa ur dödsboet. Den som är ansvarig för det är den eller de som är dödsboets delägare, alltså de personer som har arvsrätt. Om det finns husdjur så ska de tas om hand, samt att det även är flera andra saker, som då ska göras mitt i sorgen. Ett sätt att göra dödsbostädning på är att anlita en städfirma som sköter det. Men att tömma, det är bäst att du gör själv eller tillsammans med dina släktingar som även de är delägare av dödsboet. 

Tömning och städning av dödsboet

Det finns flera viktiga saker att göra i samband med tömning och dödsbostädning. Se först till att samla ihop alla viktiga papper, dokument och handlingar. Se även till att plocka ur alla matvaror i bostaden samt se till att ta hand om eventuella husdjur. Se även till att direkt slänga alla sopor, lämna in eventuella vapen till polisen och töm brevlådan. Begär eftersändning till din egen adress. Håll efter eventuell gräsmatta eller skotta bort snö och lås alla fordon.

Tömning av resten av bostaden, det kan göras först då bouppdelning ärklar. När det väl är gjort är det upp till var och en av de anhöriga att hämta de saker som är deras. Sedan kan ni städa, eller anlita städfirma att göra det åt er. 

24 Feb 2021